RUMACTO BALANCE

RUMACTO BALANCE

RUMACTO BALANCE

ASİDOZİSTEN KORUNMADA MÜKEMMEL SİNERJİ
Kullanım Amacı;
• Rumacto-balance Asidozise bağlı gelişen
yem tüketimini düzenleyerek verim artışı
sağlar.

• Rasyondaki selüloz sindirimini arttırır, süt
yağındaki azalmayı ve asidozisle ilgili
sorunların önlenmesine yardımcı olur.
• Rumen, abomasum ve barsak pH’sını
dengeler.
• İçeriğindeki canlı maya sayesinde rumen
sağlığını ve sindirimini artırır.
• Özel kil karışımı ile minerallerin
tamponlama gücünü arttırır.
• Rasyondaki organik maddelerin
sindirilirliğini arttırır, rumende protein
üretimini arttırır.
Kullanım Şekli; Süt ineklerinde 75-100 gr/gün, Besi sığırları 15 gr/gün, Koyun-Keçi 15gr/gün. Geçiş dönemlerinde en az 3 hafta boyunca kolay sindirilebilir karbonhidrat ve yetersiz lif varlığında her gün kullanılmalıdır.
Ambalaj; 25 kg kraft torbalarda.
Depolama; Serin, kuru, ışıksız ortamda
muhafaza edilmelidir.