ÖZTOX-TOKSİN BAĞLAYICI

ÖZTOX-TOKSİN BAĞLAYICI

ÖZTOX-TOKSİN BAĞLAYICI

 KANATLI HAYVANLAR,RUMİNANT TOKSİN BAĞLAYICI
Kullanım Amacı; Tüm hayvan beslemede (kanatlı hayvanlar, ruminant) toksin bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Genel etkileri aşağıda belirtildiği gibidir.
• Hayvanları mikotoksinlere karşı korur.
• Ağır metal ve radyonuklidleri uzaklaştırır.
• Sindirim yolu hastalıklarını önlemede etkilidir.
• Yemden yararlanmayı arttırır.
• Hayvanların yaşam alanlarında temizlik ve hijyen
koşullarını iyileştirir.
• Yem katkısı olarak hayvanların yemine, suyuna
karıştırılabildiği gibi altlık olarak da kullanılabilir.
Ürün İçeriği: Doğal sodyum ve Aliminyum Silikat.
Kullanım Şekli: Düzenli kullanımda her ton yeme
1 kg kullanılır. Herhangi bir problem varlığında doz
her ton yeme 3 kg’a çıkartılır.
Ambalaj: 25 kg’lik ambalajlarda bulunmaktadır