GROWTCHALFE BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK BÜYÜTME

GROWTCHALFE BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK BÜYÜTME

GROWTCHALFE BUZAĞI, KUZU VE OĞLAK BÜYÜTME

 

Buzağı, kuzu ve oğlaklarda; büyüme ve gelişmenin desteklenmesi, hastalıklara, özellikle ishallerine karşı hayvanların daha dirençli olmasına katkı sağlayan dengeli vitamin, mineral ve maya kombinasyonudur. Büyüme ve gelişme çağındaki hayvanlar için gerekli olan bazı iz minerallerin biyoyararlanımı yüksek organik formlarını da ihtiva eder. Proteinlerle yeni bir bileşik yapılmış olan bu mineral formları bağırsaklardan kolaylıkla emilip değerlendirilir. İçeriğindeki maya sayesinde buzağı, kuzu ve oğlakların işkembe florasını geliştirerek, erken yeme geçmesine katkı sağlar. Buzağı ishallerinin görülme sıklığını düşürür. Metabolik hastalıklara karşı hayvanın direncini artırır. Özellikle ishal geçirmiş hayvanların kaybettiği minerallerin geri kazanımında oldukça etkindir. Growthcalfe kullanımıyla hayvanlar tarafından alınan vitamin mineral maya ve diğer büyütme faktörleri bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve tüylerin parlak olmasında etkilidir.

İçeriği; Vitamin A, D3, E, C, K, B1, Folik Asit, Ca-D-Phentothenate, Kolin Klorid, Biyotin, Nicotinamide, Mangan, Demir, Çinko, Bakır, İyot, Kobalt, Selenyum, MOS ve Beta Glukan, Maya, Klinoptilolit,

Kullanım Şekli; Growthcalfe hayvanların yemlerine, sularına, sütlerine veya mamasına katılarak verilebilir. Buzağılara (3-4 haftalığa kadar ) günde bir sefer buzağılar (3-4 haftalıktan büyük) günde 1 sefer 10 gram/gün kuzu ve oğlaklara (iki haftalığa kadar) 10 baş kuzu veya oğlağa 3 gram/gün, daha büyüklerine 6-7 gr/gün /10 baş ihtiyaç halinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara her 100 kg canlı ağırlık için 10 gram/gün olarak verilir.

Ambalaj; 100, 250, 500 ve 1000 gr’lık plastik kutularda.

Depolama; Serin, kuru, ışıksız ortamda muhafaza edilmelidir.

 

Calf, lamb and goat enlargement and development factor

* Calf, Lamb and goat; Promoting growth and development; is a combination of balanced vitamins, minerals and yeast that contributes to diseases, especially against diarrhea, to make animals more resistant.

* The bioavailability of some trace minerals that are essential for growth and development animals also contain high organic forms. These mineral forms, which will make a new compound with proteins, are easily absorbed and evaluated from the intestines.

*Due to the yeast in its content, it contributes to early eating by improving the Rrumen flora of the calf, Lamb and goat.

* Reduces the incidence of calf diarrhea.

* Increases the resistance of the animal to the metabolic diseases.

* It is particularly effective in the recovery of the minerals lost by the animals that have undergone diarrhea.

* Vitamin mineral yeast and other enlargement factors taken by animals with the use of Growthcalfe strengthen the immune system and are effective in the gloss of feathers.

Form of Use

Growthcalfe can be given by participating in animals ' feed, water, milk or food.  5 grams of one time per day (up to 3-4 weeks) to Callatans calves (greater than 3-4 weeks) 1 time per day 10 grams/day, Lamb and goat (up to two weeks) 10 head lambs or 3 grams/day to the boy, larger than 6-7 GR/day/10 head in case of need for cattle and minors Animals are given as 10 grams/day for each 100 kg live weight.

Packaging 100, 250, 500 and 1000 gr in plastic boxes.

Storage It should be stored in a cool, dry, dark environment.