RUMACTİVE SİNDİRİM SİSTEMİ BOZUKLUKLARINDA

RUMACTİVE SİNDİRİM SİSTEMİ BOZUKLUKLARINDA

RUMACTİVE SİNDİRİM SİSTEMİ BOZUKLUKLARINDA

Rumen mikroflorasının düzenlenmesi, metabolik hastalıklarda karaciğerin korunması, sindirim sistemi bozukluklarının düzenlenmesi, glikojenik etkinlik sağlayıcı, iştah açıcı, yemden yararlanma ve kuru madde tüketimini artırıcı etkileri bulunan premikstir. Rumen pH’sını optimal seviyede tutar. Sığır ketosizi ve koyun gebelik toksemisi tedavilerinde destekleyici üründür. Karaciğer üzerinde güçlü koruyucu etkileri vardır. Yağların emilsiyonunda etkili olarak yağda eriyen vitaminlerin emilme oranlarını ve biyoyararlanımlarını artırır. Rumende aşırı asit oluşumunu nötrleştirir. Aşırı karbonhidrat ve protein tüketimine bağlı bozuklukları elimine edicidir. Anoreksia, iştahszlık ve hazımsızlıkta etkilidir. Besinsel kökenli ishallerin sağaltımında yardımcıdır. Kötü, küflü yem ve silajdan kaynaklanan bozuklukların giderilmesinde faydalıdır. Asidozis ve alkolozise bağlı bozuklukların giderilmesinde kullanılan besinsel katkıdır.

İçeriği; Organik Mangan, Organik Çinko, Organik Demir, Organik Bakır, Organik Selenyum, Kobalt, Sodyum Propiyınat, Kalsiyum Propiyonat, DL-MMethionine, L-Lysine, Choline Chloride, Humik Asit, Sorbitol, Saccharomyeces Cerevisia, Bonkalite.

Kullanım Şekli; Buzağı 5-10 gram, Dana 5-20 gram, Sığır- Deve 50-100 gram, Kuzu-Oğlak 5-10 gram, Koyun-Keçi 10-15 gram günlük yemlerine katılarak kullanılması tavsiye edilir.

Ambalaj; 100 gr, 0,5, 1, 5, 25 kg’lık plastik kutularda kağıt torbalarda, çift katlı polipropilen çuvallarda.

Depolama; Serin, kuru, ışıksız ortamda muhafaza edilmelidir.

 

MAXİMUM İMPACT AND POWER İN DİGESTİVE SYSTEM DİSORDERS HERE

Purpose of Use;

* Regulation of the rumen microflora,

* Protection of the liver in metabolic diseases,

* Regulation of digestive system disorders,

* Glycogenic activity provider, appetizer, feed and dry substance consumption increase,

* Premixes, which have an optimal conservative effect on rumen PH.

* Cattle is a supportive product in the treatment of ketoasidosiz and sheep gestational toxemia.

* Has strong protective effects on the liver.

* It increases absorption rates and bioavailability of fat-soluble vitamins effectively in the absorption of oils.

* Neutralizes the formation of excessive acid in the rumen.

* Excessive carbohydrate and protein consumption disorders are eliminated.

* It is effective anorexia, in appetite and indigestion.

* It is helpful in the treatment of nutritional diarrhea.

* It is useful for removing defects caused by bad, moldy fodder and silage.

* It is a nutritional additive used in the treatment of acidosis and alkalosis-related disorders.

Usage;  Calf 5-10 grams, cow 5-20 grams, beef-camel 50-100 grams, lamb-goat 5-10 grams, sheep-goat 10-15 grams is recommended to be used by participating in daily feeds.

Packaging; 100 grams, 0.5, 1, 5, 25 kg plastic boxes in paper bags, double layer polypropylene sacks.

Storage; It should be stored in a cool, dry, dark environment.